петък, юли 08, 2011

Първа официална работна среща на "Синдикат 12"

Както вече беше обявено, на 8-ми юли се състоя първата среща след регистрирането в съда на "Клуб на привържениците на Спартак Варна - Синдикат 12".
В нейното начало присъстващите бяха запознати с причините за създаването и основните цели на това сдружение. То е направено с цел обединяване на всички фенове на Спартак Варна и защитаване на техните интереси.
Подпомагането на дейността на сдружението ще става от членски внос, дарения и други дейности разрешени от закона за ЗЮЛНЦ.
Бяха подадени молби от желаещите да членуват в "Синдикат 12". Процесът е отворен за всички, които не са имали възможност да присъстват и имат желание за участие.
Следващите стъпки са - намиране на подходящо помещение, в което феновете ще могат ежедневно да обменят идеи и информация и където ще се провеждат всички бъдещи срещи на "Синдикат 12" ; изготвяне на членски карти, много фенски артикули и т.н.

Всички присъстващи се консолидираха около твърдата позиция за продължаване на съпротивата срещу сегашните собственици и ръководство на ФК "Спартак-1918" Варна.

- "Syndicate 12"

Няма коментари: