събота, юли 30, 2016

Феновете разкриха юридически защо новият ФК Спартак 1918 не е наследник на фалиралия

Отворено писмо до варненската общественост и медии

Привържениците на Фк Спартак Варна разкриха юридически защо новият ФК Спартак 1918 не е наследник на фалиралия стар клуб със същото име, в отворено писмо до варненската общественост и медии.
Според Закона новият ФК Спартак 1918 няма нищо общо със стария, въпреки че шефовете му опитаха да заблудят обществеността, че става въпрос за пререгистрация.

Поместваме отвореното писмо от привържениците на ФК Спартак Варна без редакторска намеса:
„Уважаеми граждани и спартаклии, във връзка с публикувана декларация от лицето Иван Петров Иванов на 28.07.2016 г. в няколко сайта, държим да ви осведомим за поредните неистини, изречени от него. На първо място ФК ВЛАДИСЛАВ 2009 г. (ЮЛНЦ) е регистриран по фирмено дело 103/2009 г. на ВОС, т.е. нов субект, възникнал по силата на учредително събрание от 2009 г., т.е. няма как да е правоприемник на ВЛАДИСЛАВ.

В тази връзка по същото ф. дело през 2010 г. ВЛАДИСЛАВ 2009 се преименува на СПАРТАК 1918. С решение от 15.6.2016 г. СПАРТАК 1918 (регистриран по същото това фирмен дело 103/2009 г., е променил името си на ВЛАДИСЛАВ 2009).
На следващо място обединение през 2010 никога е нямало, просто защото това е един правен субект и няма с кого да се обедини.

На трето място името не е запазено от ПФК СПАРТАК АД, представляващ се от НИКОЛАЙ ИШКОВ. Доказателствата са по фирмено дело 103/2009 г. Името си е запазено и заплатено от лица, имащи пряко касателство към СПАРТАК 1918
.
На четвърто място следва да бъде споделено, че лицето ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ е избран ликвидатор през 2015 г. на ФК СПАРТАК (без ВАРНА), РЕГИСТРИРАН ПО ФИРМЕНО ДЕЛО 2192/1992 г. с прекратена дейност със съдебно решение от 2002 г.

В контест с казаното по точка четвърта, същият образува гражданско дело 1885/2015г. на ВОС, което приключи с влязло в сила решение, с което иска му за ИМЕТО СПАРТАК ВАРНА беше отхвърлен в полза НА ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ВАРНА.
На пето място, лъжа е твърдението, че СПАРТАК 1918 се пререгистрира, пререгистрацията съгласно ТЗ е допусима за търговските дружества, но там срока изтече, а за сдруженията такава процедура липсва в закона.

Решението, с което се създава новия субект от 20.7.2016 г., е по фирмено дело 91/2016 г. на ВОС, т.е. изводът е един ИВАН ПЕТРОВ СИ ПРАВИ НОВО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СТАРИ ПОЗНАТИ УЧАСТНИЦИ.
Ето защо е поредната манипулация на лицето, че СПАРТАК 1918 се пререгистрира. Само за пълнота ще посочим, че с решение от 22.7.2016 г. по търговско дело 587/2016. на ВОС, ВЛАДИСЛАВ 2009, с предишно наименование СПАРТАК 1918, е обявен в неплатежоспособност, като му е прекратена дейността.

Изводът е един. ИВАН ПЕТРОВ отново е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС в Сдружение, което е фалирало. В този ред на мисли считаме, че лицето има амбицията, да участва в редица клубове или сдружения, с единствената цел да е значим. Отделен е въпросът, защо не се е включен и в ликвидационните съвети в зората на демокрацията, за разрушаването на ТКЗС-та, явно защото се е трудил в тях и не му е дадена тази власт…

Отделен е въпросът, макар и да не е предмет на настоящото изложение, в какво състояние е кметството в село Старо Оряхово, водено мъдро от кмета Иван Петров Иванов, и защо същият не си изпълнява задълженията. Следва и длъжностните лица да установят има ли нарушение на законовите норми от лицето, като например чл. 227 от НК и редица други, за които тепърва ще се заговори. Доколкото ни е известно на лицето вече му е съставен и предупредителен протокол, забележете на действащ кмет…, за да спазва законоустановения ред.”

--- varnautre.bg