петък, юли 21, 2017

Феновете на „Спартак“ Варна внесоха искане в Община Варна

Феновете на „Спартак“ Варна внесоха искане в Община Варна, адресирано да кмета Иван Портних, до председателя на Общински съвет Варна и Общински съвет Варна. В него те настояват Община  Варна да разгледа възможността за изкупуването на останалите дялове   в създадения през 2006-а година СК „Спартак“ АД. Феновете изразяват убедеността си, че след като Община Варна възстанови собствеността си, „инвеститорският интерес към футболния отбор ще се върне бързо“.


Ето какво гласи искането на феновете на „Спартак“ Вн: До кмета на гр. Варна 

До председателя на ОбС-Варна 

До   ОбС-Варна                                                                                                                         ИСКАНЕ


Уважаеми Дами и Господа, Уважаеми г-н Кмете, 
Обръщаме се към Вас по повод на една от най-наболелите теми за нашия град, а именно базата на ст. Спартак и футболния отбор Спартак. Неслучайно посочваме двете теми поотделно, въпреки че те са свързани поначало.Както всички знаете, през 2006г. с решение номер 5715-4 от 09.06.2006 на ОбС-Варна беше създаден СК „Спартак“ АД с ясната и единствена цел – издръжка на футболния отбор. Благородна цел, но зле замислена и зле изпълнена предвид ситуацията, в която се намират отборът и базата вече десет години. В този ред на мисли, към днешна дата съществуването на СК „Спартак“ АД е напълно безсмислено с оглед идеята, за която е създаден. Считаме, че Община Варна трябва да защити своя интерес и да разгледа възможността за изкупуване на останалите дялове, като  по този начин удовлетвори искането на основния акционер, изразено в писмо до Община Варна от 21.07.2014г. Смятаме, че след като Община Варна възстанови собствеността си, инвеститорският интерес към футболния отбор ще се върне бързо, като до този момент общината ще се ползва от приходите, които носи спортната база. Поради високия обществен интерес се надяваме въпросът да бъде разгледан на предстоящата сесия 


С уважение: Синдикат 12 – група за подпомагане на Спартак Варна

петък, юли 07, 2017

Фенове към премиера и Община Варна: Спрете кражбата Спартак!

Настояват Община Варна незабавно да развали търговското дружество, в което тя има участие и да възстанови общинската собственост върху имотите на клуба

Привържениците на футболния Спартак (Варна) предприеха акция срещу умишленото унищожаване на клуба от страна на частния инвеститор, който е собственик на клубния стадион и тренировъчната база на тима.
Те настояват Община Варна незабавно да развали търговското дружество, в което тя има участие и да възстанови общинската собственост върху тези имоти.
Желанието на феновете е премиерът Бойко Борисов да разреши казуса. По този повод те опънаха плакати и транспаранти на възлови места във Варна и София.понеделник, юли 03, 2017

Обръщение на феновете на ФК Спартак Варна към Общински съвет – Варна         По повод успешно завършилото мероприятие по унищожаването на любимия на по-голямата част от футблната общественост във Варна отбор,  както и на окаяното състояние, в което се намира стадион „Спартак“, ние привържениците на ФК Спартак Варна смятаме за нужно да изразим следното становище:

         Разпореждането с общинска собственост извършено с Решение по Протокол №42 от 09.06.2006г. и Решение по Протокол №45 от 28.09.2006г., с което общинските съветници на град Варна апортират в  дружеството „Спортен комплекс Спартак“ АД общински имоти, в това число и стадион „Спартак“, по своята същност представлява безцеремонна кражба в особено големи размери, която ощетява жителите на град Варна с нещо повече от заграбеното имущество – с възможността им да се наслаждават на любимата им игра – на стадиона, на който са израстнали и прекарали редица щастливи мигове. Непаричната  вноска, оценена на 3 202 000 лева, към момента на вземането на решението за нейното извършване, може в миналото формално да е имала законново основание, но днес, когато вече футболен клуб Спартак Варна не съществува, наличието на публично - частно партньорство между Община Варна и „Барето Ауто“ ЕООД, а по настоящем между общината и фирма „Инжстрой“ ЕООД е крайно ненужно, а дори и вредно за жителите на Варна. Създаденото дружество „Спортен комплекс „Спартак“ АД, отдавна е престанало да осъществява функциите, за които е било създадено – развитие на спорта. Поради това, ние феновете на Спартак Варна, настояваме Община Варна да излезе от така образуваното дружество, като си възстанови апортираните в него имоти, с оглед отпадането на предпоставките за съществуването му. Следва да се отбележи, че като предмет на дейността на „Спортен комплекс „Спартак“ АД е записано „организиране и провеждане на спортни събития и меропрития...“, което представлява поет ангажимент към общината, въз основа на който е взето и решението за извършването на непарична вноска. Неизпълнението на това основно задължение от страна на „Спортен комплекс „Спартак“ АД е обосновава нашето искане за разваляне на така създаденото дружество, поради неизпълнение на поетите задължения, както и за връщането на стадион „Спартак“ обратно на Община Варна и на всички варненци и жители на града.
         Освен гореизложеното,  тогавашните общински съветници са основали своето решение на Закона за публично-частното партньорство,  но вече основанието за съществуване на такова партньорство не съществува, тъй като закона изрично, изисква  разпореждането с недвижимо имущество, собственост на общината  нужно да бъде извършено в „обществен интерес“, а не за кумулиране на печалби от група алчни бизнесмени, хранище се от обществени поръчки . Общественият интерес днес изисква това престъпно съдружие да бъде развалено и стадионите, спортните зали и всички други обекти за осъществяване на спортни дейности  да бъдат върнати обратно на техните собственици – жителите на град Варна. Видно от приложените от нас снимки, стадион „Спартак“ отдавна е негоден за осъществяване на целите, заради които е създаден, а след това и апортиран в „Спортен Комплекс Спартак“ АД, а именно за провеждане на футболни мачове и други спортни мероприятия. Занемаряването на подръжката на съоражението до такава степен е извършено изцяло целенасочено от неговите „стопани“ Инжстрой, за да могат да постигнат изначално поставената си цел – да го унищожат и на негово място да издигнат други жилищни и търговски постройки, от които да могат да кумулират далеч по-големи приходи. Видно от Протокол № 19 от Деветнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, проведено на 19.05.2017 г.,  общинският съвет на град Варна е наясно с користните идеи и цели на своя „съдружник“ „Инжстрой“, но неясно остава само дали призваният да защитава интересите на гражданите на Варна, орган на местносамуправление, ще изпълни тези свои функции.
         Предвид изложеното, и водени от обществени интерес на варненци, най-настоятелно молим всички общински съветници да изпълнят дълга си към град Варна, и в никакъв случай да не допуснат стадион „Спартак“ да бъде превърнат в поредния мол,блок, хипермаркет и пр. Настояваме нашият дом да бъде използван само и единствено според предназначението си -  за провеждането на футболни мачове и други спортни събития. Действията на „Инжстрой“ АД еднозначно и категорично показват, че дружеството не изпълява ангажиментите си във връзка с учреденото публично- частно партньорство с общината, поради което последното следва да бъде прекратено, а стадионът да бъде върнат обратно на варненци. Да защите интереса на жителите на град Варна освен Ваш най-висш морален дълг, представлява и Ваше юридическо задължение, за евентуалното неизпълнение на което ще Ви държим отговорни. Недопустимо е общинската собственост, която съгласно Конституцията на Република България следва да бъде управлявана единствено в интерес на гражданите на общината, да бъде предоставяна безвъзмедно на фирми със спорна репутация посредством публично известни схеми за „приватизация“. Ние, като будни граждани, част от гражданското общество на Варна, заявяваме, че няма да останем безучастни свидетели на това дългогодишно ограбване на варненци и на любителите на спорта тук и ще се борим по всички начини срещу беззаконието, което се установило като модел на управление в обичаният от нас град. Държим на навременни и адекватни мерки, които да бъдат предприети в най-кратки срокове.