четвъртък, май 25, 2017

Стилиянов и „Инжстройинженеринг“ , чрез Спортен Комплекс „Спартак“ АД, е осъдила Община Варна за сумата от 2 015 397,21 лв

Стилиянов и „Инжстройинженеринг“ , чрез Спортен Комплекс „Спартак“ АД, е осъдила Община Варна за сумата от 2 015 397,21 лв. , защото "..Община Варна се обогатила неоснователно, вследствие на извършени подобрения от Спортен Комплекс „Спартак“ АД в собствения на Община Варна имот: Спортен комплекс „Локомотив.......“

http://46.10.101.63/…/2017/04/21042017/0163d816/54333017.htm