сряда, юли 13, 2011

„Приятелски кръг” на Кирил Йорданов ипотекира имоти на „Спартак” в Демирбанк срещу 6 000 000 ?!

„Приятелски кръг” на Кирил Йорданов ипотекира имоти на „Спартак” в Демирбанк срещу 6 000 000

Дата: 13-07-2011 18:22

Шокова афера е в ход, свързана с имотите на „Спортен комплекс Спартак” АД, разкри afera.bg Общината участва в дружеството с 34% апортна вноска. „Спартак” се върти от шефа на общинското ДПС и от строителната фирма „Инжстройинженеринг”, която пък 12 години замаскира дупките срещу милиони. Представителите на Община – Варна – Гошо Танчев и Илияна Кръстева, са взели решение да дадат съгласие „Спортен комплекс Спартак” АД да бъде ИПОТЕКАРЕН ГАРАНТ чрез сключването на договор за договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството, за обезпечаване на договор за кредит с кредитор „Демир банк” АД и кредитополучател „Инжстройинженеринг” АД и „Стили Роуд” ЕООД в размер на 6 000 000 лева.
Според потвърдена от няколко независими един от друг източника информация, afera.bg разкри, че към настояшият момент представителите на „Инжстройинженеринг”АД и „Стили Роуд” ЕООД в Съвета на директорите на „Спортен комплекс Спартак” АД – Христо Фурчев, Милена Левичарова и Георги Амуджиев, със съгласието на представителите на Община – Варна – Гошо Танчев и Илияна Кръстева, са взели решение да дадат съгласие „Спортен комплекс Спартак” АД да бъде ИПОТЕКАРЕН ГАРАНТ чрез сключването на договор за договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството, за обезпечаване на договор за кредит с кредитор „Демир банк” АД и кредитополучател „Инжстройинженеринг” АД и „Стили Роуд” ЕООД в размер на 6 000 000 лева.

На практика общинарите дават добро имотите на дружество „Спартак” да бъдат ипотекирани за да лапнат кредит от 6 000 000 лева небеизвестните в морската столица фирми „Инжстройинженеринг” и „Стили Роуд”.

В дружеството „Спортен комплекс Спартак” Община – Варна участва с 34% апортна вноска. Ако операцията се извърши и въпросните кредитополучатели лапнат кредита, възможно е Общината и всички данъкоплатци да духат супата.

Afera.bg разкри, че е налице и подписан протокол от заседание на СД на „Спортен комплекс Спартак” АД, както са подготвени и необходимите документи за осъщедствяване на упражнението.

При разглеждането на документите „Демир банк” АД е установила нередности в съдържанието на протокола от заседание на СД на „Спортен комплекс Спартак” АД.

Към настоящия момент все още не е проведено ново заседание на СД на „Спортен комплекс Спартак” АД.

С изключително внимание обаче трябва да се следи дали съдържанието на старият подписан и неодобрен от банката протокол няма да бъде подменен с нов без знанието на членовете на СД – най-вече на Гошо Танчев и Илияна Кръстева, представители на Община – Варна.

На това място остро трябва да бъде зададен въпроса: Ще позволи ли Община – Варна – акционер в „Спортен комплекс Спартак” АД имотите, нейна бивша собственост и предмет на нейната апортна вноска в дружеството, да бъдат без нейно знание и съгласие, предоставени за такова обезпечение в полза на трето лице за кредит на акционер?

И не би ли било по-добре същите имоти да послужат за получаване на кредит от самата Община – Варна или от самото дружество, собственик на имотите?

С думи прости, на практика се получава така – общинските имоти в спортен комплекс „Спартак”, които са апортирани в дружеството, се ипотекират в полза на фирми от приятелския кръг на кмета Кирил Йорданов за да бъде изтеглен кредит от тях за 6 милиона!

Изключително интересен е и избора на „Демир банк” АД – клон Варна за кредитор по тази сделка, както и моментът това да се случи, с оглед на присъствието в същата банка на отговорна позиция на Муталиб Шевкет Муталиб.

Кой е Муталиб Шевкет Муталиб? Той е бившият шеф на „Напоителни системи” – Варна.

Името му нашумя преди две години, когато медиите разтръбиха, че

огромни площи от горите в дългополските села Партизани и Арковна са напълно изсечени. Най-малко 1000 - 1500 кубика дървесина бе изчезнала след безразборната сеч. Тогава жителите в района коментираха, че там е действала фирмата за горско стопанство и дърводобив “Балкан - Шевкет Муталиб” ЕТ на Шевкет Муталиб. “Никога не съм се занимавал със сеч в този район. Моята фирма е провеждала сеч като подизпълнител единствено в Цонево, но от една година тази дейсност не е осъществявана дори и там”, коментира тогава Шевкет Муталиб. Той е син на Муталиб Муталиб.

Днес Муталиб е базиран в „Демир банк”.

Както е известно общинският председател на ДПС във Варна Янко Станев пък движи всички въпроси около футболния клуб „Спартак” и спортния комплекс „Спартак”, въпреки че на хартия няма никаква длъжност там.

Янко Станев е едно от най-доверените лица на варненския кмет Кирил Йорданов. И двамата са свързани с „Инжстройинженеринг”.

Скандален е и въпроса покрай случващото се - доколко Гошо Тинчев и Илияна Кръстева са членове на СД в „Спортен комплекс Спартак” АД като представители на Община – Варна, или са представители на най-видния и енергичен местен представител на ДПС Янко Станев, както и каква е връзката на Янко Станев с Муталиб Шевкет Муталиб.

И какво ли ще стане, ако представителите на Община – Варна откажат да вземат необходимото решение за този кредит с оглед на разпоредбата на чл. 83, 6 Д от Устава на дружеството?

6 000 000 вече пътуват към джобовете на „приятелския кръг”.

Да видим дали варненският кмет ще се разграничи от готвената операция и дали ще посмее да сложи прът в колелата на приятелите си.

Защото в един прекрасен ден е възможно данъкоплатците да плащат ипотеката.


- Afera.bg

Няма коментари: