петък, септември 04, 2009

Общото събрание се отложи

Общото събрание на акционерите на ПФК "Спартак" АД-Варна бе отложено. Причина за това е юридически пропуск от страна на представителя на мажоритарния собственик - "Спортен комплекс Спартак" АД.
Изпълнителният директор на дружеството Николай Колев представи актуално удостоверение от Агенцията по вписванията, което доказва, че той действително е на тази длъжност. Според Търговския закон, обаче, за да бъде легитимно събранието той трябваше да предостави и Решение на Съвета на директорите на СК "Спартак" АД, с което го упълномощават да присъства и представлява дружеството на ОСА на ПФК "Спартак" и да гласува по точно определен начин. Такъв документ не беше предоставен и поради това най-висшия управленски форум на футболния клуб не може да взима каквито и да било решения.
В понеделник /07.09.09г./, Съветът на директорите на ПФК "Спартак" ще проведе заседание, на което ще бъде насроче

--- spartak1918.com

Няма коментари: