петък, юни 08, 2007

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА Б Ф С
08.06.2007г.

Във връзка с появилите се информации от мое име за отнемане лицензиите на два футболни клуба – „Спартак” – Варна и „Черноморец – Бургас” – Бургас и свързаните с тях последици категорично заявявам, че не отговарят на истината.

Компетентният орган, който следва да се произнесе по лицензите на професионалните футболни клубове е Лицензионната комисия и тя ще обяви своите решения, когато приключи своята дейност.

Не участвувам в работата на Лицензионната комисия, нито са ми предоставени копия от нейните решения, поради което не мога да си позволя да коментирам или да информирам за нейната работа или решения.

БФС няма отношения към регистрирането на футболните клубове – това е в компетентността на футболния клуб и съда. Това означава, че БФС няма основание „да уважава или не уважава” регистрираните от съда по съответния ред промени, а в изпълнение на съдебното решение се съобразява с тях.

--- Борислав Попов / www.bfunion.bg

Няма коментари: